No. 1

No. 1

Pirouline Pencil

No. 2

No. 2

Postal Pop-Tart

No. 3

No. 3

Cookie Compact

No. 4

No. 4

Sausage Smoke

No. 5

No. 5

Ping-Pong Protein

No. 6

No. 6

Carrot Cakeface

No. 6

No. 6

12-Grain Glasses

No. 8

No. 8

Pita Paper

No. 9

No. 9

Carbs Kill